Elektřina

Žádost o trvalé připojení odběrného místa k lokální distribuční soustavě NN Fatry, a.s.
Žádost o trvalé připojení odběrného místa k distribuční soustavě VN nebo VVN Fatry, a.s.
Žádost o poskytnutí distribuce elektřiny
Žádost o uzavření smlouvy o připojení existujícího odběrného místa
Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení k lokální distribuční soustavě NN, VN, VVN

PLYN

Žádost o připojení k distribuční soustavě, žádost o dodávku plynu

TEPLO

Přihláška k odběru tepla z teplovodu