náhled

Informace o odstávce tepla na sídlišti v Chropyni od 18.6.2018 do 24.6.2018

Vážený odběrateli tepla, v období 18. 6. – 24. 6. 2018 budou přerušeny dodávky tepla jednotlivým odběratelům sídliště Chropyně z důvodu provádění plánovaných oprav uzavíracích armatur na přípojkách ve vybraných domovních předávacích stanicích a dále úprav na potrubních rozvodech primárního řádu tepelné energie. Tato odstávka je v souladu se Zákonem č. 458/2000 Sb. §76. Odstávka …více

Informace o dodávce a ceně tepla

Fatra, a.s. zajišťuje dodávku tepla v Chropyni pro více než 900 domácností. Dvoutrubkovým systémem dodáváme teplo pro vytápění a přípravu teplé vody. Opět můžeme potěšit naše zákazníky sdělením, že výsledná cena tepla za rok 2017 je nižší než v minulosti. Pro zájemce historických dat uvádím cenu tepla za posledních pět let včetně DPH. 2013 – 564,42 Kč/GJ …více

Ceník zemního plynu v lokální síti platný od 1.1.2018

Od nového roku 2018 je platný nový ceník zemního plynu v lokální síti Fatry, a.s. průmyslový areál Chropyně. Ceník plynu 2018 (PDF) …více

Ceník elektřiny za příkon jističe C – 2018

Od nového roku 2018 platí nový ceník elektřiny za příkon jističe C. Ceník elektřiny za příkon jističe 2018 (PDF) …více

Nový ceník pitné a odpadní vody pro rok 2018

S účinností od 1.1.2018 vstupují pro odběratele Fatry, a.s. průmyslový areál Chropyně v platnost tyto ceny za dodávku pitné a odpadní vody: Voda pitná: 51,18 Kč/m³ bez DPH Voda odpadní: 34,87 Kč/m³ bez DPH K ceně bez DPH bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném účtovacím období. …více

Výsledná cena tepelné energie za rok 2016

Konečná cena tepelné energie za rok 2016 činí 399,20 Kč/GJ bez DPH. Rozdíl 51,90 Kč/GJ oproti ceně předběžné bude vrácen formou dobropisů do 31.3.2017. …více

Nový rozvojový záměr rozvodných zařízení LDS v elektřině, pro roky 2017 – 2022

Na stránkách elektřina je dostupný aktuální rozvojový záměr LDS pro areál Chropyně. …více

Zveřejněná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny za rok 2016

 …více

Nový ceník zemního plynu platný od 1.1.2017

Od 1.1.2017 je aktualizovaný ceník zemního plynu v lokální síti Fatry, a.s. areál Chropyně. Pevné ceny jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 6/2016 (částka 9/2016 na www.eru.cz/cs/). Sazba poplatku za činnost ERÚ je stanovena Nařízením vlády 392/2015 ze dne 14.12.2015. Ceník plynu je zde. …více

Nový ceník pro odběratele elektřiny kategorie C – 2017

Na webu se můžete seznámit s novým ceníkem pro odběratele elektřiny kategorie C pro rok 2017. Ceník elektřiny platný od 1.1.2017 …více