← Zpět
Zavřít
náhled
Nový ceník pitné a odpadní vody pro rok 2018

Nový ceník pitné a odpadní vody pro rok 2018

S účinností od 1. 1. 2018 vstupují pro odběratele Fatry, a. s., průmyslový areál Chropyně v platnost tyto ceny za dodávku pitné a odpadní vody: Voda pitná: 51,18 Kč/m³ bez DPH Voda odpadní: 34,87 Kč/m³ bez DPH K ceně bez DPH bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném účtovacím období. …více