Cena tepelné energie platná od 1. 1. 2019

S účinností od 1. 1. 2019 vstupuje pro odběratele Fatry, a. s., v Chropyni v platnost tato cena:

teplo 498,50 Kč/GJ bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném účtovacím období.

Ceník v PDF