Cena tepelné energie platná od 1. 1. 2021

S účinností od 1. 1. 2021 vstupuje pro odběratele Fatry, a. s. v Chropyni v platnost tato cena:

teplo                 399,00 Kč/GJ bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném účtovacím období.

V Chropyni 19.11.2020