Ceny vody platné od 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 vstupují pro odběratele Fatry, a.s. průmyslový areál Chropyně v platnost tyto ceny za dodávku pitné vody a za vodu odpadní.

Voda pitná        54,50 Kč/m3 bez DPH

Voda odpadní    31,80 Kč/m3 bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném účtovacím období.

V Chropyni 29. 11. 2021

Ceník