elektřina

Veškeré činnosti v elektroenergetice provádíme s ohledem na udržitelný rozvoj a maximální spokojenost konečných spotřebitelů. Od roku 2017 odebíráme od našeho dodavatele 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Pro naše zákazníky využíváme moderní způsoby řízení, plánování a kontroly,
klademe důraz na vzdělávání a práci s novými informacemi, pracujeme aktivně s ekonomickými nástroji, podporujeme dobrovolný závazek zaměstnanců dodržovat etický kodex obchodníka s elektřinou, dodržujeme legislativní požadavky.

Pravidla provozování LDS

Společnost Fatra, a.s. jako provozovatel lokální distribuční soustavy v souladu s §25, ods. (12) Zákona 458/2000 Sb. V platném znění – o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, přebírá Pravidla provozování distribuční soustavy nadřazené distribuční soustavy EG.D, a.s. dostupné: Předpisy a smlouvy pro elektřinu | EG.D (egd.cz)

Implementace nařízení komise EU

Společnost Fatra, a. s., jako provozovatel lokální distribuční soustavy uveřejňuje kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, na základě NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631.

Podmínky dodávek

Podmínky dodávek elektřiny pro podnikající fyzické osoby obsahují základní ustanovení, obecné podmínky, podmínky poskytování služeb, měření dodávek elektřiny, platební podmínky, regulace odběru elektřiny a další.

Žádosti o připojení nebo změnu

Podmínky připojení k rozvodu

Podmínky připojení elektrické energie k distribuční soustavě Fatry, a. s., se řídí především energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění a předpisů uvedené doplňující. O připojení se žádá prostřednictvím žádostí v interaktivních formulářích.  Podmínkou připojení je souhlas vlastníka dotčené nemovitosti. Připojen může být ten, kdo má přípojku a odběrné zařízení, které zajišťuje hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s kapacitními možnostmi, technickými možnostmi a bezpečnostními předpisy.
Odběratel musí splňovat podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené Fatrou, a. s. Připojení odběratele k lokální distribuční soustavě elektřiny lze provést pouze na základě smlouvy o připojení v písemné a oboustranně podepsané podobě.

Ceník

Ceník elektřiny. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceník distribuce elektřiny pro zákazníky připojených na hladině VN od Fatry platný od 1.1.2024, verze 2
Ceník distribuce elektřiny pro zákazníky kategorie C od Fatry platný od 1.1.2024
Ceník distribuce elektřiny pro zákazníky připojených na hladině VN od Fatry platný od 1.1.2024
Ceník silové elektřiny kategorie C od Fatry na Listopad 2023
Ceník silové elektřiny kategorie C od Fatry na Říjen 2023
Ceník silové elektřiny kategorie C od Fatry na Září 2023
Ceník silové elektřiny kategorie C od Fatry na Srpen 2023
Ceník silové elektřiny kategorie C od Fatry na Červenec 2023
Ceník silové elektřiny kategorie C od Fatry na Červen 2023
Ceník silové elektřiny pro zákazníky kategorie C od Fatry, a.s. pro Květen 2023
Ceník silové elektřiny pro zákazníky kategorie C od Fatry, a.s. pro Duben 2023
Ceník silové elektřiny pro zákazníky kategorie C od Fatry, a.s. pro Březen 2023
Ceník silové elektřiny pro zákazníky kategorie C od Fatry, a.s. pro Únor 2023
Ceník silové elektřiny pro zákazníky kategorie C od Fatry, a.s. pro Leden 2023
Ceník silové elektřiny pro zákazníky kategorie C od Fatry, a.s. platný od 1.2.2023
Ceník silové elektřiny pro zákazníky kategorie C od Fatry, a.s. platný od 1.1.2023
Ceník distribuce elektřiny pro zákazníky připojených na hladině VN od Fatry, a.s. platný od 1.1.2023
Ceník distribuce elektřiny pro zákazníky kategorie C od Fatry, a.s. platný od 1.1.2023
Ceník silové elektřiny pro zákazníky kategorie C – od 1. 11. 2022
Ceník silové elektřiny pro zákazníky kategorie C – od 1. 10. 2022
Ceník distribuce elektřiny pro zákazníky kategorie C – od 1. 10. 2022
Ceník elektřiny pro zákazníky kategorie C – od 1. 2. 2022
Ceník elektřiny za příkon jističe C – 2022
Ceník elektřiny pro odběratele kategorie C – od 1. 1. 2022
Ceník elektřiny pro odběratele kategorie C – od 1. 12. 2021
Ceník elektřiny pro odběratele kategorie C – od 1. 11. 2021
Ceník elektřiny pro odběratele kategorie C – od 1. 7. 2021
Ceník elektřiny pro odběratele kategorie C – od 1. 1. 2021
Ceník elektřiny pro odběratele kategorie C – 2020
Ceník elektřiny za příkon jističe C – 2021
Ceník elektřiny za příkon jističe C – 2020

Rozvojový záměr LDS

Dodržování standardů dodávek

Havarijní servis

  • Ohlašovna poruch: +420 736 465 407

Dispečink

  • Dispečink Chropyně: +420 736 465 407
  • Dispečink Napajedla: +420 724 405 537

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Seznam naleznete na stránce http://www.eru.cz/ nebo se s ním můžete seznámit přímo na těchto stránkách.