Cena tepelné energie platná od 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 vstupuje pro odběratele Fatry, a. s., v Chropyni v platnost tato cena:

teplo                 460,60 Kč/GJ bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném účtovacím období.

V Chropyni 27. 11. 2019