Nový ceník zemního plynu platný od 1. 1. 2017

Od 1. 1. 2017 je aktualizovaný ceník zemního plynu v lokální síti Fatry, a. s., areál Chropyně.
Pevné ceny jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 6/2016 (částka 9/2016 na www.eru.cz/cs/).
Sazba poplatku za činnost ERÚ je stanovena Nařízením vlády 392/2015 ze dne 14. 12. 2015.
Ceník plynu je zde.