Nový ceník zemního plynu platný od 1.1.2017

Od 1.1.2017 je aktualizovaný ceník zemního plynu v lokální síti Fatry, a.s. areál Chropyně.
Pevné ceny jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 6/2016 (částka 9/2016 na www.eru.cz/cs/).
Sazba poplatku za činnost ERÚ je stanovena Nařízením vlády 392/2015 ze dne 14.12.2015.
Ceník plynu je zde.