Oznámení o fúzi

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 1. 8. 2016 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Fatra, a. s., se sídlem Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, PSČ  763 61, IČ 27465021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 4598, jako společnosti nástupnické a společnosti Energetika Chropyně, a. s., se sídlem Chropyně, Komenského 75, PSČ 768 11, IČ 25517074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2488, jako společnosti zanikající.
Nástupnickou společností je Fatra, a. s., která v důsledku univerzálního právního nástupnictví vstoupila do všech smluvních vztahů a závazků společnosti Energetika Chropyně, a. s. a přešel na ni veškerý majetek, práva a povinnosti společnosti Energetika Chropyně, a. s., která zanikla a byla vymazána z obchodního rejstříku.
Společnost Fatra, a. s. bude pokračovat jak ve své původní podnikatelské činnosti, tak i v dosavadní činnosti zaniklé společnosti Energetika Chropyně, a. s. v nezměněném rozsahu.
Ve vztahu s našimi obchodními partnery nedochází k žádným zásadním změnám, veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají nadále platné a účinné bez omezení, aniž by bylo nezbytné ve výše uvedené souvislosti měnit či uzavírat smlouvy nové.
V souladu s touto změnou prosíme o úpravu ve Vašich informačních systémech a pro veškerou korespondenci, obchodní záležitosti či fakturaci používejte výhradně údaje nástupnické společnosti Fatra, a. s.

S pozdravem

Ing. Pavel Čechmánek
místopředseda představenstva