Výsledná cena tepelné energie z teplovodu Chropyně za rok 2018

Konečná cena tepelné energie za rok 2018 činí:

383,00 Kč/GJ bez DPH

440,45 Kč/GJ vč. DPH