Výsledná cena tepelné energie z teplovodu Chropyně za rok 2020

Konečná cena tepelné energie za rok 2020 činí

372,60 Kč/GJ bez DPH

409,86 Kč/GJ vč. DPH

V Chropyni 24. 2. 2021