Výsledná cena tepelné energie z teplovodu Chropyně za rok 2021

Konečná cena tepelné energie za rok 2021 činí

504,00 Kč/GJ bez DPH

554,40 Kč/GJ vč. DPH

V Chropyni 22.2.2022