Výsledná cena tepelné energie za rok 2016

Konečná cena tepelné energie za rok 2016 činí 399,20 Kč/GJ bez DPH.

Rozdíl 51,90 Kč/GJ oproti ceně předběžné bude vrácen formou dobropisů do 31.3.2017.