Výsledná cena vody pro rok 2021

Skutečná cena vody pro odběratele Fatry, a.s. průmyslový areál Chropyně

Voda pitná        50,03 Kč/m3 bez DPH

Voda odpadní    30,99 Kč/m3 bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném účtovacím období.

V Chropyni 23.2.2022