Významné akce v oblasti zásobování teplem v Chropyni

  • 2010 – 2012 Přechod z výroby a dodávky tepla v páře na výrobu a dodávku tepla v teplé vodě.
  • 2011 – 2012 Rekonstrukce rozvodů tepla v areálu Chropyně
  • 2013 – 2014 Výstavba a zprovoznění kogenerační jednotky pro výrobu tepla a elektřiny ze zemního plynu
  • 2015 – 2016 Rekonstrukce regulační stanice zemního plynu
  • 2010 – 2016 Rozvoj informačního a řídicího systému výroby a dodávky tepla