Zveřejněná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny za rok 2016